پشتیبانی و مشاوره

برای مشاوره ساخت عروسکهای نمایشی یا ساخت مجموعه تلویزیونی سینمایی یا نمایش عروسکی با ما تماس بگیرید.

insta INSTA: petila_dollworla

petila.dollworld@gmail.com

۰۲۱-۸۸۷۳۵۴۹۰

۰۹۱۲-۰۳۲۶۷۲۸